Helsepersonell

Helsepersonell

Helsepersonell

Vi bidrar til å øke menneskers mulighet til å leve et fullverdig og aktivt liv

En sterk følelse av stolthet preger selskapet vårt. Vår fremste drivkraft er å tilby legemidler som kan løse spesifikke, uoppfylte medisinske behov, med mål om å øke menneskers mulighet til å leve et fullverdig og aktivt liv.

Ett eksempel er vårt reseptfrie legemiddel Gaviscon® mot gastroøsofageal refluks, som har hjulpet generasjoner av kvinner gjennom graviditeten. Gaviscon er i dag en av de mest velkjente merkevarene innen reseptfrie legemidler på nordiske apoteker og over hele verden.

Et annet eksempel er Nordimet® (metotreksat) injeksjonspenn, som letter behandlingen med metotreksat for pasienter med revmatoid artritt.

Legemiddelet Metadon Nordic Drugs til legemiddelassistert behandling ved opioidavhengighet har bidratt til at tusenvis av brukere kan leve et verdig liv med synkende dødelighet og kriminalitet og forbedret sosial rehabilitering som følge.

Med Mifegyne® (mifepriston) for medisinsk abort har vi bidratt til å forbedre medisinske aborttilstander og øke tilgangen på toppmoderne behandling. I løpet av 30 år har over åtte millioner kvinner i nesten 40 land brukt legemiddelet vårt.

Om Nordic Drugs