OM NORDIC DRUGS

Åpenhet

Nordic Drugs samarbeider kontinuerlig med helsevesenet og pasient- og interesseorganisasjoner. Disse samarbeidene er av største betydning og en forutsetning for utvikling av legemidler med fokus på pasientenes medisinske behov.

EFPIA vedtok i 2013 en ny etisk atferdskodeks, som innebærer at verdioverføringer i form av for eksempel konsulenthonorarer fra legemiddelselskaper til helsepersonell eller annen helsetjeneste skal offentliggjøres. Dette initiativet gjelder hele Europa og dermed også Norden.

Nordic Drugs følger legemiddelindustriens regelverk om åpenhet og transparens av informasjon om våre samarbeid med helsevesenet eller pasient-/interesseorganisasjoner. Kontakt oss på info.se@nordicpharma.com for mer informasjon.

Ledergruppe