Om Nordic Drugs

Om Nordic Drugs

Om Nordic Drugs

Et nordiskt legemiddelfirma med globalt avtrykk

Nordic Drugs er et nordiskt legemiddelfirma med en stolt historie som strekker seg tilbake til 1995. Med hovedkontor og produksjon i Malmø, samt salgsorganisasjoner i Danmark, Finland, Norge og Island, er vi en stabil aktør innen legemiddelindustrien.

Vi tilbyr et bredt spekter av høykvalitets- og spesialiserte produkter innen områder som reumatologi, smertelindring, avhengighetsbehandling, onkologi, hematologi, kvinnehelse og mage-/tarm. Vår dedikasjon til å utvikle og tilby effektive løsninger for å møte behovene til både pasienter og helsepersonell har gjort oss til en ledende leverandør på det nordiske markedet.

I løpet av våre nærmere 30 år med virksomhet har vi vokst og utviklet oss til å bli en pålitelig partner med høy leveringssikkerhet og velkjente merkevarer, både innen reseptbelagte og reseptfrie produkter.

Siden 2001 har vi vært en del av det globale konsernet Nordic Pharma. I tillegg til europeisk tilstedeværelse, er Nordic Pharma også etablert i Canada, Japan og USA, og dermed har vi tatt store skritt mot å bli et globalt legemiddelfirma. Vi ser frem til å fortsette å levere meningsfulle produkter for å forbedre menneskers helse og velvære.

* Nordimet, Gaviscon

 

Bærekraftige effekter på menneskers helse

Legemidlene våre skal gi positive og bærekraftige effekter på menneskers helse. Det gjelder både sosialt, økonomisk og miljømessig. Derfor har vi blant annet valgt å legge en del av produksjonen vår til Sverige, for å oppnå sikrere leveranser og kortere transporter med mindre miljøpåvirkning.

Våre kjerneverdier, som vi daglig etterlever og jobber ut fra

Nordic Drugs’ kjerneverdier: Engasjement, ambisjon, respekt, pålitelighet, integritet og fleksibilitet er stikkordene som beskriver bedriftskulturen vår og veileder oss i måten vi jobber på. Vi tror at handlemåtene og de felles overbevisningene våre styrker tilliten fra pleiepersonale og pasienter.

Dette kan du forvente deg når du har med oss å gjøre:

ENGASJEMENT

Vi gir aldri opp.
Holdningen i selskapet er preget av besluttsomhet og gjennomføringsvilje. Vi holder det vi lover. Vi er lojale overfor prinsippene våre.

AMBISJON

Vi anstrenger oss for å overgå forventningene dine.
Vi setter oss utfordrende mål og går gjerne «den ekstra milen» for å overraske deg positivt. Vi skal levere kvalitet i alt vi gjør.

RESPEKT

Vi behandler alle med verdighet og empati.
Vi prioriterer ikke-diskriminering og like muligheter for alle både internt og eksternt. Vi behandler andre slik vi selv ønsker å bli behandlet.

PÅLITELIGHET

Vi tar fullt ansvar for produktene og tjenestene vi leverer.
Vi skal fortjene kundenes tillit, og du skal kunne stole på legemidlene våre. Du skal forvente deg at vi har stor respekt for tidsfrister og leveransesikkerhet. Vi skal være lett tilgjengelige for å svare på spørsmål og yte alle former for støtte.

INTEGRITET

Vi utviser høy moral og etikk i alle veivalg.
Vi opptrer åpent, ærlig og konsekvent og forsøker alltid å gå foran med et godt eksempel.

FLEKSIBILITET

Legemidlene våre skal være tilgjengelige for dere og pasientene deres.
Selskapet har stor takhøyde og korte beslutningsveier. Derfor er vi klare til å handle raskt for å sikre leveranser og svare på spørsmål.

Adresser

Norge
Nordic Drugs
Tlf +46 40 36 66 00
E-post: info.no@nordicpharma.com

Sverige - Nordisk hovedkontor

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn
Besøksadresse: Geijersgatan 2 A
Tlf +46 40 36 66 00
E-post: info.se@nordicpharma.com

På hovedkontoret finner du

  • Ledelse og forretningsutvikling
  • Markedsavdeling
  • Regulatorisk avdeling
  • Pharmacovigilance
  • Økonomiavdeling
  • Sentral logistikkavdeling

Danmark

Nordic Drugs
Tlf +45 70 20 08 40
E-post: info.dk@nordicpharma.com

Finland

Nordic Drugs
PL 800, 00101 Helsinki
Besøksadresse: World Trade Center, Aleksanterinkatu 17
Tlf +358 10 231 1040
E-post: info.fi@nordicpharma.com

Ledergruppe