PEOPLE AND CULTURE

Bærekraft

Ansvarlig engasjement utgjør kjernen i vår virksomhet.

Nordic Drugs er aktivt engasjert i samfunnsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility) og har en femårsplan rettet mot å fremme positive og bærekraftige endringer for miljøet, mennesker og samfunnet, inkludert vår leverandørkjede. CSR er en sentral del av våre strategiske mål og støttes av vår administrerende direktør og ledelsesteam.

Les vår CSR-rapport 2022/2023 ifølge GRI, Global Reporting Initiative.

Vår CSR-strategi bygger på grunnprinsippene om mennesker, planeten og velstand. Bak hvert prinsipp er det tydelige prioriteringer som integreres i vår virksomhet og styrer vårt arbeid. Vi:

  • fokuserer på helse og trivsel for pasienter, ansatte og samfunnet
  • gjennomfører tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning
  • driver bærekraftige endringer i vår leverandørkjede
  • deler gjerne våre fremskritt

Våre CSR-mål og nøkkeltall gjør at vi kan spore våre resultater og offentlig kommunisere våre fremskritt.

Karriere