Hyalobarrier®

Behandlingsområder > Kvinnehelse

Hyalobarrier®

Bakgrunn

Det har lenge vært kjent at adheranser kan forårsake alvorlige komplikasjoner i form av infertilitet, tarmslyng eller bekkensmerter. En god adheranseprofylakse bør være effektiv, sikker og enkel å bruke. Hyalobarrier® (automatisk krysslenket hyaluronsyre) oppfyller disse kriteriene.

Hyalobarrier

Hyalobarrier fremstilles av molekylet hyaluronsyre, som finnes naturlig i kroppen. Viskositeten gir den fremragende festeegenskaper som holder nærliggende vev fra hverandre under den innledende tilhelingen etter kirurgi.1-4 Hyalobarrier blir liggende i ca. 7 dager, dvs. over den tiden fibrintrådene dannes (2–3 dager). Når Hyalobarrier brytes ned, oppstår sluttproduktene karbondioksid og vann.5

Indikasjon

Hyalobarrier er indisert for forebygging og reduksjon av postoperative adheranser i forbindelse med kirurgi i mage, bekken eller intrauterint. Hyalobarrier kan benyttes ved laparoskopi og hysteroskopi.

Hyalobarrier tilbyr pasient og kirurg

  • en sikker og effektiv adheranseprofylakse
  • en gel som er enkel å påføre og kan brukes ved laparoskopi og hysteroskopi
  • et molekyl som finnes naturlig i kroppen, hyaluronsyre, og som brytes ned til karbondioksid og vann etter ca. 7 dager
  • et CE-merket medisinteknisk produkt

Bestillingsinformasjon

Hyalobarrier kan bestilles direkte fra apotek under varenummer 816989.

Referanser

1. Revaux A, er al. Gynecol Obstet Fertil. 2008 Mar;36(3):311-7.

2. Acunzo G, et al.Hum Reprod. 2003 Sep;18(9):1918-21.

3. De Iaco PA, et al. Fertil Steril. 1998 Feb;69(2):318-23.

4. Mensitieri M, et al.  J Mater Sci: Mater Med 7, 695–698. (1996)

5. HYALOBARRIER® Instructions for use. HYALOBARRIER® Technical dossier. Anika Therapeutics

Mifegyne®