Ann-Margreth Andersson

Ann-Margreth Andersson

Scientific Regulatory Affairs, PV & QA Director

Ann-Margreth Andersson har tett på 40 års erfaring fra legemiddelindustrien. Hun startet hos Nordic Drugs i 2007 og leder avdelingen for registrerings- og forskriftsspørsmål, innbefattet legemiddelovervåking og kvalitetssikring. I tillegg er hun ansvarlig for Nordic Drugs AB.

Før hun begynte hos Nordic Drugs, var Ann-Margreth ansvarlig for registrerings- og forskriftsspørsmål ved konsulenthuset Trial Form Support. Hun startet karrieren innenfor registrerings- og forskriftsspørsmål hos Ferring i 1983. Ann-Margreth har kandidateksamen i farmasi fra Uppsala universitet.